หน้าตัวอย่าง

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าว เด่น

วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. นางสาววัชรี ศรีเสือ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ 

รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร และ นางอารีย์ พ้นภัย 

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2563 ณ บริเวณหลังคาโค้ง ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย       อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีดังกล่าวฯ

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Facebookสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

38988
Total Visitors
4
Visitors Today
2
Live visitors
38988
Total Visitors
 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร

 

 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 74000

     034 411 041

         034 425 108

  034 427 120

 

   Samutsakhon

       @m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial