หน้าตัวอย่าง

banner mso3
0cb10f8a723c2270810ed1478c5b3866
Banner7
Banner9
slide 123
SocialWelfareBanner_WEB
Untitled-1
267054
481592
Illustrator_unXFe9XEjg
001-1024x333
1620627252832_11zon
e-learning
185414
ห้องสมุดชีวิต
previous arrow
next arrow

ข่าว ด่วน

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

                                                                                                         

สื่อ วิดิทัศน์

 

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link

ลิ้งค์ หน่วยงาน

                       

สำนักงานรัฐมนตรี

                         

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์

                       

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

                        

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

                     

   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

                        

กรมกิจการผู้สูงอายุ

                          

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต    คนพิการ

                         

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.พม.

                         

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

(องค์กรมหาชน)

                           

การเคหะแห่งชาติ

                     

สำนักงานธนานุเคราะห์

                                                          ทอฝันมาร์เก็ตเพลส by พม.

1023สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

174146
Total Visitors
45
Visitors Today
23
Live visitors
174146
Total Visitors
 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร

 

 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 74000

     034 411 041

         034 425 108

  034 427 120

 

   Samutsakhon

       @m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial