พิธีตั้งเสาเอก – เสาโทศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสมุทรสาคร


Share: